Nuacht (News)

Nuacht (News)2018-11-08T09:24:45+00:00

Leabhair Scoile / School Books

2020/08/09 10:33:02

A Thuismitheoir / Caomhnóir, There are still school books which have not yet been returned. It is imperative that they are returned this week so we can begin to sanitize them properly before the school reopens. The school will be open from Tuesday to Friday of this week from 11am to 1pm for book drop off. The school office will also be open from Tuesday to Friday from 11am to 1pm for any other enquiries. Please adhere to social distancing We are aware that there were technical difficulties when trying to pay for the book loan scheme on our App. Those difficulties have now been rectified and parents can now make full or partial payment in the ‘Shop’ section on our App Go raibh maith agaibh

Litir ón Aire / Letter from Minister Foley

2020/07/28 15:40:23

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Ceangailte gheobhaidh tú litir ón Aire Oideachas, Norma Foley.. Beidh an scoil anois ag cur plean le chéile ó na treoirlínte a fuaireamar ón Roinn aréir agus beidh an phlean seo curtha chugaibh tar éis chruinniú ar an 12 Lúnasa. Please find attached a letter for parents from Minister of Education, Norma Foley. The school can now finalize our own plan based on guidelines we received from the Department last night. We will be sending you this plan and new measures after our meeting on August 12th Go raibh maith agaibh https://dc15c69441cffd5c2f59-8c5780a3d8b0cde68e27bb87a87605c7.ssl.cf3.rackcdn.com/pdf/3908_20200728122314.pdf

Scoil Oscailte / School Open

2020/07/10 09:09:54

A Thuismitheoir / Caomhnóir Ón Seachtain seo chugainn ar aghaidh beidh an scoil agus oifig oscailte gach Céadaoin ó 11am go 1pm le haghaidh filleadh leabhair / íocaíocht / fiosrúcháin srl From next week onwards, the school and office will be open every Wednesday from 11am to 1pm for book drop off / payments/ enquiries etc. Go raibh míle

Céad Chomaoineach/ First Communion

2020/07/07 10:46:44

A Thuismitheoirí, Is féidir linn dátaí don Chéad Chomaoineach a dheimhniú inniu...Rang Eoin, Dé Máirt 22 Meán Fomhair, Rang Máiréad, Déardaoin 24 Meán Fomhair. Tiocfaidh treoirlínte ón Eaglais We can now confirm dates for First Holy Communion....Rang Eoin on Tuesday 22nd September and Rang Máiréad on Thursday 24th September. More guidelines from the Church will follow

Comhghairdeas & Buíochas!

2020/06/30 09:24:45

A Thuismitheoirí, Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta, foireann, tuismitheoirí agus páistí, comhghairdeas agus buíochas a ghabháil le Múinteoir Máiréad Uí Adhmaill atá ag éirí as an samhradh seo. Do thug sí seirbhís iontach do Ghaelscoil Pheig Sayers mar mhúinteoir agus mar phríomhoide. Guímid gach rath uirthi agus ar a clann sna blianta atá romhainn The Board of Management, staff, parents and children would like to congratulate and thank Múinteoir Máiréad Uí Adhmaill who is retiring this summer. She has given incredible years of service to Gaelscoil Pheig Sayers both as a teacher and a principal. We wish her and her family all the best in the years ahead

Díghníomachtú / Deactivation

2020/06/26 14:43:23

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Inniu táimid ar laethanta saoire go hoifigiúil. Mar sin, beidh na múinteoirí ag déanamh díghníomhachtú ar an gcuntas Seesaw don samhradh. Caithfidh aon fhiosrúchán dul tríd oifig na scoile as seo amach, eolas@ peigsayer.com. Bíodh samhradh deas agaibh! Today we are on our summer holidays officially. Therefore the teachers will be deactivating their Seesaw accounts for the summer. Any enquiries must be made now through the school office, eolas@peigsayers.com. We hope you all have a nice summer!

Ráiteas / Statement

2020/06/22 09:55:24

A Thuismitheoir / Caomhnóir Tá ráiteas ag deireadh na bliana ón phríomhoide Múinteoir Adrian agus omós do Rang 6 ar ár leathanach Facebook There is a statement from our principal Múinteoir Adrian and a tribute to our 6th Class on our Facebook page. Go raibh míle

Leabhair / Book Drop Off

2020/06/18 10:00:23

A Thuismitheoirí / Caomhnóirí, From next Tuesday 23rd June we are asking parents to return school books that were given out the day of closure. In adhering to Corona Virus guidelines this can be done in a safe manner for all. Every Tuesday, Wednesday and Thursday the school will be open from 11am to 1pm. There will be a one way system in the school where parents will enter through the main school door, proceed to main corridor and drop their books in the white box allocated to their teacher. They will then exit through the firedoor leading to junior infant play area. ( See Photos). The book has a number which corresponds to your child on the class roll so we can monitor who has returned the books. We are endeavouring to get all the books back so we can sanitize them properly over the summer. The school office will also be open every Wednesday from 11am to 1pm for anyone wanting to pay money for book loan scheme, returning forms, or any other information. We thank you again for your continued co-operation Go raibh maith agaibh arís as bhur gcomhoibriú leanúnach

Buíochas / Thank you

2020/06/15 13:24:51

A Chairde, agus sinn ag teacht chuig deireadh na bliana, ar son an Boird Bainistíochta, ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a ghabháil leis na páistí agus leis na tuismitheoirí as ucht bhur gcomhoibriú agus bhur bhfoighneacht le linn na tréimhse deacair seo. Ba mhaith linn ár mbuíochas faoi leith a ghabháil leis na múinteoirí as ucht bhur bproifisiúntacht agus bhur gcineáltas tríd an géarchéim ar fad, moladh go deo sibh. Guímid gach rath ar gach duine agus tá súil agam go mbeidh samhradh taitneamhach agaibh. Cífimid sibh i mí Lúnasa As we approach the end of year, on behalf of the Board of Management, we would like to sincerely thank our children and parents for your co-operation and your patience through this difficult period. We would like to especially thank our wonderful teachers for your professionalism and your kindness through this crisis, moladh go deo sibh! We wish everybody well and we hope you have an enjoyable summer. Múinteoir Adrian will make a statement next week. We will see you all in August!

Féilire Scoile 2020-2021

2020/05/14 09:08:54

A Thuismitheoir / Caomhnóir Seo chugaibh an féilire scoile don scoilbhliain 2020-2021. Gheobhaidh sibh cóip chrua leis na tuairiscí scoile i Mí an Mheithimh Here is the school calendar for the year 2020-2021. You will receive a hard copy with the school reports in June Go raibh míle https://dc15c69441cffd5c2f59-8c5780a3d8b0cde68e27bb87a87605c7.ssl.cf3.rackcdn.com/pdf/1951_20200514095413.pdf https://dc15c69441cffd5c2f59-8c5780a3d8b0cde68e27bb87a87605c7.ssl.cf3.rackcdn.com/pdf/9798_20200514100522.pdf