Nuacht (News)

Nuacht (News)2018-11-08T09:24:45+00:00

Laethanta saoire / Holidays!

2022/06/27 09:00:48

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beimid ag críochnú dos na laethanta saoire amárach ag 11.30am. Mar gheall go mbeidh gach rang ag tabhairt garda onóra do Rang 6, iarrfaimid go mbaileoidh tuismitheoirí na páistí go léir ag geata na scoile We will be finishing tomorrow for our summer holidays at 11.30am. As all pupils will be giving 6th class a guard of honour, we ask that all parents collect their child at the school gate Go raibh maith agaibh

Turas Scoile Rang Lia 2

2022/06/24 13:12:29

Turas Scoile Naíonán Mhóra Rang Lia

2022/06/24 13:09:48

Club Fichille - i Sráid Bhlárna

2022/06/23 11:06:05

Tá ár gclub fichille ag baint an-taitneamh as a bheith i Scoil Cholmcille ag glacadh páirt i gcomórtas fichille. Our chess club is enjoying their trip to Scoil Cholmcille in Blarney Street where they are taking on their chess club in a friendly competition.

Turas Scoile Rang 5+6 crazy golf

2022/06/22 15:48:38

Turas Scoile Rang 5+ 6 high ropes and zip lining

2022/06/22 15:46:57

Turas Scoile Rang 5+ 6 Birds of Prey

2022/06/22 15:42:23

Turas Scoile Rang 5 6

2022/06/22 13:37:45

5th and 6th class have left Trabolgan and will be back within 40 mins.

Rang 5 Hazel Entrepreneurship programme!

2022/06/21 15:19:45

Comhghairdeas le Rang 5 Hazel a chríochnaigh clár ar fhiontraíocht! Congratulations to 5th class who completed an entrepreneurship programme and received their certs today! Maith sibh!

Rang Jane turas scoile

2022/06/21 14:51:02

Turas Scoile Rang 5+6 - 22/06/22

2022/06/21 13:01:56

5th and 6th will be going on school tour to Trabolgan tomorrow Wednesday 22nd. Please see the note for more info. Go raibh míle.

Picnic na dTeidí - Rang Katie

2022/06/21 11:04:07

Bhí ana lá ag na teidís ar scoil inniú!

School readers/ Leabhair léitheoireachta na scoile

2022/06/20 07:48:30

A thuistí, má tá aon leabhair a bhaineann leis na scéimeanna Oxford reading tree, Séiseáin Sí nó Sona ag léamh agaibh sa bhaile, an féidir libh iad a thabhairt isteach go dtí an múinteoir ranga. Go raibh maith agaibh. Dear parents, If you have any books belonging to the reading schemes listed below, could you please send them in with your child and give them to the class teacher. They are a very valuable and expensive resource for the school. Thank you. Oxford reading tree Séideáin Sí Sona ag léamh

Lá Spóirt Rang a 5 Orla

2022/06/17 15:15:45

Rang 2 Mícheál - Ealaíon

2022/06/17 13:32:24

Rinne na páistí hataí as páipéar inniu. Bhaineadar an-taitneamh as agus thaispéain siad samhlaíocht den scoth.! Today, the children designed hats for the beach made from paper. They really enjoyed the creative process and came up with some clever and wacky designs!!

Marina Market - Rang 4

2022/06/17 13:21:14

Bhain rang 4 an-taitneamh as an dturas inniu go dtí An Marina Market. Mar bhronntanas ó The Gourmet Sausage Hut, fuaireamar cuireadh chun dul ann tar éis tionscnamh thar barr a rinne na páistí an tseachtain seo caite. 4th class enjoyed their trip to The Marina Market today. We were invited down by The Gourmet Sausage Hut as a gift following an excellent project the children did last week.

Rang 2 - lá Spóirt

2022/06/17 12:36:24

Bhí na páistí traochta tar éis lá iontach ag déanamh spraoí inniu. Bhaineadar sár taitneamh as na cluichí go léir. Everyone enjoyed the Sports Day today. I'm sure they will sleep well tonight

Grianghraif / Junior Infant Photographs

2022/06/17 12:34:05

A Thuismitheoir / Caomhnóir , Please read document attached regarding Junior Infant photographs. You would have also received it as an email https://dc15c69441cffd5c2f59-8c5780a3d8b0cde68e27bb87a87605c7.ssl.cf3.rackcdn.com/pdf/1956_20220617133228.pdf

Lá spóirt Rang Audrey

2022/06/17 05:45:21

Bhí lá den scoth againn inné ar Lá Spóirt na Scoile! Ghlac na páistí páirt i réimse spóirt difriúla agus bhain siad sár taitneamh as! Beidh uachtar reoite againn inniú agus táimid ag tnúth go mór leis! We had a fantastic day yesterday at our School Sports Day! The children took part in lots of different sports and really enjoyed it! We are having ice cream today and really looking forward to it!

Lá Spórt Naíonán Mhóra

2022/06/16 19:16:32

Lá Spóirt Rang 5!!

2022/06/16 16:00:14

Lá Spóirt - Naíonáin Bheaga

2022/06/16 15:51:13

Bhí ana lá againn inniú ag an lá spóirt!

Phone line down

2022/06/16 08:43:12

A thuistí, Tá fadhb againn ar scoil leis an fón faoi láthair, agus níl ár fón scoile ag obair. Tá súil againn go mbeidh sé ag feidhmiú i gceart go luath. We are experiencing an issue with our phones and our school phone line isn't working. We hope to have this issue fixed and have our phone operating again soon. Le meas, GS Pheig Sayers

Siopa 'Pop Up' !!

2022/06/15 17:44:19

Tá Siopa 'Pop Up' Gaelscoil Pheig Sayers ar oscailt anois ar shuíomh idirlín O'Neills, áit gur féidir leat éadaí spóirt na scoile a cheannach. Beidh sé oscailte go dtí meán oíche 8ú Iúil! Lean an nasc thíos chun chlárú! Gaelscoil Pheig Sayers' Pop Up Shop is now open on the O'Neills website where you can buy the school's sports clothing directly! It will be open until midnight 8th July!! Follow the link below to register!! https://oneills-uk.calashock.app/registration/c3f34f0bdfaaa0fe02ff465b90b5ece2-71ae7656c517038f08c5beb4d9a7a241

Ola Gréine / Sun Cream

2022/06/15 15:53:36

A Thuismitheoir / Caomhnòir Déan deimhin de go bhfuil do pháiste ag caitheamh ola gréine ag teacht ar scoil amárach agus go bhfuil neart uisce aige/aici Please ensure that your child is wearing sun cream before coming to school tomorrow and that he/she has plenty of water Go raibh míle

Dráma R1

2022/06/14 13:43:08

A thuismitheoirí, Looking forward to seeing you tomorrow at 11a.m. in the school hall for Jeaic agus an Gas Pónaire. The children can also wear their drama clothes to school in the morning. Ag tnúth le daoine a fheiscint amárach le haghaidh Jeaic agus an Gas Pónaire ag 11 a chlog sa halla. Grma, Múinteoir Goretti

Lá Spóirt / Sports Day!!

2022/06/13 17:30:06

Beidh ár Lá Spóirt ar siúl anois an Déardaoin seo 16ú. Tá cead ag na páistí éadaí spóirt a chaitheamh. Rachaidh gach páiste abhaile ag 1.10pm. Our School Sports Day will now take place this Thursday 16th. The children are allowed to wear sports clothes. All children will go home at 1.10pm on that day. Go raibh míle

Tuairiscí Scoile / School Reports

2022/06/13 10:50:34

A Thuismitheoir / Caomhnóir Seolfar tuairiscí scoile amach sa phost inniu. School reports will be posted out today. We have had problems with An Post in the past with reports being returned so if you have not received your report in next few days , please contact the school. Go raibh maith agat

Turas Scoile - Naíonáin Bheaga

2022/06/10 11:40:47

Bhí lá iontach ag na Naíonáin Bheaga inniú ag Fota !!!

Club Obair Bhaile/ Homework Club

2022/06/10 07:43:13

Meabhrúchán go bhfuil an Club Obair Bhaile thart anois. A reminder that the Homework Club has finished up for the rest of the term.

Teastas Sínise / Chinese Certificate

2022/06/09 15:02:12

Comhghairdeas dos na páistí ó Rang 6 a fuair a dteastais Sínise inniu ó Ollscoil Chorcaí as ucht staidéir Sínise a dhéanamh le dhá bhliain anuas! Congratulations to the children from 6th Class who received their certificates in Chinese Studies today from UCC for completing two years learning Chinese! Maith sibh

Bronadh Céime/Graduation - Rang 6

2022/06/09 13:05:42

A thuistí, Meabhrúchán beag go mbeidh ár mBronadh Céime do Rang 6 2022 ar siúl i Halla na Scoile oíche Mháirt, 21ú Meitheamh ag 7pm. Iarrfaimid ar na daltaí a h-eadaí scoile iomlána a chaitheamh ar an oíche, agus beidh soláistí agus bronadh bheag ar an oíche dóibh. Tá fáilte 's fiche roimh tuistí teacht. A reminder that our 2022 6th Class Graduation will be help in the school hall on Tuesday, June 21st at 7pm. We ask that all pupils attend in their full school uniform, and there will be refreshments and a small presentation on the night. Parents are invited and welcome to attend on the night. Le meas, Múinteoir Eoin

Rang a dó - Ealaín na Comaoineacha

2022/06/09 07:19:06

Tá rang a dó an-bhródúil as an ealaín go léir a rinneamar don Chéad Comaoineach an mhí seo chaite. Nach bhfuil sé go hálainn? Rang a dó are very proud of all the artwork we did for our Holy Communion last month. Isn't it beautiful?

An Samhradh

2022/06/08 13:23:23

Ag baint ana thaitneamh as a bheith ag foghlaim faoin samhradh agus ar an trá! ️

Phone line down

2022/06/08 08:34:53

A thuistí, Tá fadhb againn ar scoil leis an idirlíon faoi láthair, agus faraor níl ár fón scoile ag obair. Tá súil againn go mbeidh sé ag feidhmiú i gceart go luath. We are experiencing an issue with our internet currently, and our school phone line isn't working. We hope to have this issue fixed and have our phone operating again soon. Le meas, GS Pheig Sayers

Meabhrúchán / /Reminder

2022/06/06 12:16:44

A Thuismitheoir/ Caomhnóir Tá an scoil dúnta amárach mar a bhí i bhféilire na scoile The school is closed tomorrow as per school calendar Go raibh míle

Comhghairdeas / Congratulations!

2022/06/03 14:06:58

Comhghairdeas lenár bhfoireann athráis bhuachaillí a bhuaigh Ór i Spóirt na Cathrach inniu! Comhghairdeas freisin le Rúbaí, Lloyd, Josh, Diarmaid agus Jay a bhuaigh ór, airgead agus cré-umha! Maith sibh uilig! Congratulations to our boys relay team who won gold in the Cork City Sports today! Congratulations also to Rúbaí Ní Néill, Lloyd de Nasún, Josh Constant, Diarmaid Seoige and Jay Ó Luing who also won gold, silver and bronze trophies respectively in their sprint sections! Well done all!

Crann Cinealtáis

2022/06/03 10:48:17

Comhghairdeas do na páistí cineálta seo! Congratulations to these kind children!

Attendance treats

2022/06/03 10:44:19

Sláinte do na pháistí áiainn seo a bhain tinreamh foirfe amach le mí anuas. Cheers to these lovely children who won our attendance competition . We had a well deserved hot chocolate break to celebrate!

Bronadh Céime/Graduation - Rang 6

2022/06/03 08:49:12

A thuistí, Beidh ár mBronadh Céime do Rang 6 2022 ar siúl i Halla na Scoile oíche Luain, 21ú Meitheamh ag 7pm. Iarrfaimid ar na daltaí a h-eadaí scoile iomlána a chaitheamh ar an oíche, agus beidh soláistí agus bronadh bheag ar an oíche dóibh. Tá fáilte 's fiche roimh tuistí teacht. Our 2022 6th Class Graduation will be help in the school hall on Monday, June 21st at 7pm. We ask that all pupils attend in their full school uniform, and there will be refreshments and a small presentation on the night. Parents are invited and welcome to attend on the night. Le meas, Múinteoir Eoin

Go n-éirí libh / Best of Luck!

2022/06/03 07:46:09

Go n-éirí go geal le gach lúthchleasaí inniu ag páirte i Spóirt na Cathrach ! The best of luck to all athletes in the school taking part in Cork City Sports today!

Rang a dó

2022/06/02 14:04:17

Mar eolas tá rang a dó ag fágáil Little Island anois. Traffic dependent we should be back at school in 20/25 mins.

Turas Scoile Rang a 2

2022/06/02 12:57:11

Tá na páistí ag baint an-taitneamh as an lá anseo le Lets Go. The children are really enjoying their school tour here with Lets Go.

Spórt na Cathrach / Cork City Sports

2022/06/02 12:04:01

Beidh Spóirt na Cathrach ar siúl i CIT amárach. Bheimis ag siúl go mbeidh na cailíní ar ais sa scoil idir 12.30 agus 12.45 agus bheimis ag súil go mbeidh na buachaillí ar ais idir 2.45 agus 3 Cork City Sports are on tomorrow in CIT. We expect the girls to be back between 12.30pm and 12.45pm and we expect the boys will be back at school between 2.45pm and 3pm Go raibh míle

Traenáil lúthchleasaíochta /Athletics training

2022/06/01 13:47:14

Na páistí sa scoil a cháiligh do Spórt na Cathrach, an féidir leo a gcultacha reatha a chaitheamh amárach le haghaidh traenáil The children in the school who qualified for the Cork City Sports are to wear their tracksuits tomorrow for training Go raibh maith agaibh

Turas Scoile Rang a hAon

2022/05/27 17:51:15

Bhí lá den scoth ag Rang a hAon i gCuskinny Woods inniu. The children of First Class had a ball at Cuskinny Woods today. Excitement was high setting off this morning and we all returned with tired legs and happy hearts! Bíodh deireadh seachtaine álainn agaibh! Have a lovely weekend 🙂 Múinteoirí Goretti & Elaine

Rang 1 Cuskinny woods

2022/05/27 13:12:54

Táimid ar an mbus anois. We are just leaving Cuskinny Woods now at 2.20p.m. We expect to be back at the school at 2.50. Thanks in advance for your understanding for any inconvenience caused. Múinteoirí Goretti & Elaine

Rang Mícheál - Obair Bhaile

2022/05/26 14:02:20

Rinne mé dearmad bileog Ghaeilge a thabhairt amach inniu cé go bhfuil sé scríofa síos ag na páistí. I forgot to hand out the Irish sheet for homework today, even though it is written in homework journal. Apologies for confusion.

Lá Geansaí / Jersey Day

2022/05/25 11:34:09

Beidh Lá Geansaí againn Dé hAoine seo mar chuid de '96Fm Radiothon'. Iarraimid ar gach pháiste €2 a thabhairt isteach le haghaidh na carthanachtaí. We will have a Jersey Day this Friday 27th as part of 96Fm's Giving for Living Radiothon. We ask that all children bring in €2 if possible which goes to a number of Cancer charities. They can wear a jersey of their choice Go raibh míle

Comhghairdeas / Congratulations!

2022/05/22 13:55:15

Comhghairdeas oll-mhór dos na páistí ó Rang 2 a fuair a gCéad Comaoineach inné. Buíochas le Múinteoir Mícheál, Múinteoir Audrey agus Múinteoir Ann-Marie, Cór na Scoile agus an Coiste Cairde as ucht lá speisialta a dhéanamh do chách A huge Congratulations to the children from 2nd Class who received their First Holy Communion yesterday. A deserved thank you to Múinteoir Mícheál, Múinteoir Audrey, Múinteoir Ann-Marie, all teachers who helped, our School Choir and our Parent's Committee for making it such a special day. Moladh go deo libh!