Nuacht (News)

Nuacht (News)2018-11-08T09:24:45+00:00

Ligint Isteach / School Admissions Notice

2020/09/24 11:55:52

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Please read our new School Admissions Notice (attached) regarding enrolment for 2021. Prospective parents must now fill in our new Application Form for Admission between October 2nd and November 30th and places will be now allocated according to our new criteria in our Admissions Policy which can be found on our website www.peigsayers.com. Our new Admission Forms are also available from our website or school office and hard copies will be sent to parents who have already expressed interest for 2021. Go raibh míle https://dc15c69441cffd5c2f59-8c5780a3d8b0cde68e27bb87a87605c7.ssl.cf3.rackcdn.com/pdf/5269_20200924125415.pdf

Lóin Scoile / School Lunches

2020/09/24 11:20:37

A Thuismitheoir / Caomhnóir Chun lón scoile saor a fháil i mbliana, caithfidh tú síniú suas mar chustaiméir nua nó logáil isteach mar chustaiméir reatha ar ashdalecatering.ie Ní thabharfar amach aon bhia gan na sonraí seo To avail of our free school lunch this year you MUST sign up as a new customer or log in as an existing customer at ashdalecatering.ie. and choose your menu. No food will be given out without these details Go raibh maith agaibh

Corpoideachas Rang 1 Múinteoir Orla

2020/09/23 19:28:38

Bhí an spraoi againn inniu!

Instructions on accessing online books, cjfallon

2020/09/23 13:53:30

Cjfallon.ie Click yellow box and enter details Primary-4th class- subjects and select books Click on the eye to view books and the star to save them as favourites You should be able to login automatically after first go

Corpoideachas- PE Rang Orla

2020/09/23 08:37:57

A thuismitheoirí, beidh corpoideachas againn ar an Máirt agus ar an Déardaoin. Ba chóir go bhfuil culaith reatha ar do pháiste ar na laethanta sin. Parents, our PE days are Tuesday and Thursday. Please make sure that your child wears a tracksuit on these days.

Rang 1 Múinteoir Aoife

2020/09/22 16:41:33

Rang 1 ag baint taitneamh as aer úr agus aclaíocht ! First class enjoying some fresh air and exercise !

Amuigh faoin aer!

2020/09/22 16:26:44

Bhain rang a 4 sár taitneamh as an spórt sa pháirc inniu le Hazel.

Grianghraif / Photographs

2020/09/22 12:11:02

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Beidh an grianghrafadóir ag teacht isteach amárach Dé Céadaoin agus Dé hAoine ag 10am. Is féidir leis na páistí dul abhaile ag 11am The photographer will be in tomorrow Wednesday and Friday @ 10am for Communion photo. The children of 3rd class can go home at 11am when photo is finished Go raibh míle

Oíche Oscailte - Gaelcholáiste Mhuire AG

2020/09/22 12:02:56

I mbliana, tá Gaelcholáiste Mhuire AG ag cur oíche oscailte ar fáil ar líne ar an Déardaoin 24ú Meán Fómhair. Tá fáilte 's fiche roimh aon páiste nó tuismitheoir ó Rang a 5 agus Rang a 6 freastal ar. Má theastaíonn uait an scoil a fheiscint is féidir leat riomhphost a sheoladh chuig info@gcm.ie agus gheobhaidh tú na sonraí. This year, Gaelcholáiste Mhuire AG will be hosting an online open night on Thursday 24th of September. All 5th and 6th class pupils and parents are welcome to attend. If you would like to see the school and what it has to offer you can email info@gcm.ie and you will be sent the details.

Obair bhaile Rang Rachael

2020/09/22 07:51:08

Litriú béarla & gaeilge Táblaí x6 Let’s Go pg26 - scéal; cj Fallon website- 4th class, wonderland- let’s go Gaeilge; read at home book Oral Irish- ‘ Agallamh’ sheet- we have been practicing the questions and answers in class and it would be great if you could continue to practice this at home with your child. Grma!

Obair Bhaile Rang 6 21-09-29

2020/09/21 18:22:23

English Spelling 1 block per night Litriú Gaeilge Tàblaí ÷3÷4

Covid Update

2020/09/21 18:00:22

A public health doctor has just rang and after investigating the case has confirmed that the children in homework club were in 'casual contact' and not 'close contact' and therefore all children can return to school tomorrow. No test needed. Grma

Obair bhaile Rang Audrey

2020/09/21 17:55:26

Following earlier problems with our school app, below is this week's homework: Litriú Béarla p10 x1 box per night Litriú Gaeilge p28 Seachtain 12 x1 column per night Táblaí x5 Reading: The Indian in the Cupboard x5 pages per night **Please note** Please keep your child's copy of the novel at home for reading each night until asked to return it, and it will then be sanitised. Go raibh maith agaibh.

Rang 3 Hazel

2020/09/21 08:35:46

Ní bheidh aon litriú an tseachtain seo. There will be no spellings this week due to the Communion on Thursday. Only reading to be done at home. Go raibh míle, Hazel

Léitheoireacht Rang 3 Hazel - Reading this week

2020/09/21 08:30:46

CJFallon website for books. English reading - My Read at Home Book pg 58 (Down by the Sea) and pg 45 (A Boat Trip) Irish reading - Léigh sa Bhaile Leabhar C pg 3 (Scoil Naomh Áine) and pg 96 (Scrúdú Mata)

Obair Bhaile Orla Rang 5 21/09

2020/09/21 07:27:59

Mata: Tábalaí ÷ 4 ÷5 Béarla: Litriú, bosca amháin gach oíche Gaeilge: litriú, 3 chinn gach oíche, léitheoireacht Ghaeilge Culaith Reatha: An Mháirt agus Déardaoin Tracksuit days: Tuesday & Thursday

Léitheoireacht Ghaeilge Rang 5 Orla

2020/09/21 07:05:17

Léigh dhá leathanaigh os ard gach oíche le bhur dtoil. Please read two pages aloud every night, making sure you pronounce everything properly.

Club Obair Bhaile / Homework Club

2020/09/20 20:42:40

A Thuismitheoirí / Caomhnóirí We have just been informed that there has been a positive case of Covid with a child in the Homework Club in the Naíonra next door to us. We ask that parents of children in that Club do not send their child to school tomorrow until further notice. Grma

Lá Dearg is Bán

2020/09/18 15:54:00

Féach orainn gléasta suas i dathanna Corcaigh ag céiliúradh 30 bhliain ón 'Double'. Bhí lá iontach againn amuigh faoin aer inniu ag bailiú duilleoga sa gháirdín. Look at us all dressed up in the Cork colours celebrating Cork's historic Double 30 years ago and all for a great cause. We had a great time outside today in our garden collecting leaves and learning about Autumn.

Corpoideachas i rang Niamh

2020/09/18 15:39:00

Bhí an spraoi againn an tseachtain seo amuigh sa chlós. We had great fun with the hula hoops this week!

Rang Mícheál - Gairdín na Scéalaí

2020/09/18 13:45:19

Bhí an iarnóin go hálainn inniú, mar sin chuamar síos go dtí Gairdín na Scéalaí agus bhaineamar taitneamh as a bheith ag insint agus éisteacht le scéalta. This afternoon was so nice we decided to head down to the Storyteller's Garden and we had a great time telling and listening to stories from the class.

Rang Mícheál - Cnónna speisialta

2020/09/18 13:38:48

Dhearaigh na páistí cnónna speisialta inniú agus muid ag caint faoin séasúr atá linn - An Fómhar. Ach cad tá istigh iontu? We designed some special nuts today that the red squirrel might pick up. But what exactly is inside them? Open them up to see!!

Rang Mícheál - Corcaigh abú!!

2020/09/18 13:33:34

Tríocha bliain ó shin bhuaigh Corcaigh an "double" sa pheil agus iomáint. Ghleasaíomar suas I dearg agus bán inniú chun an éacht sin a cheiliúireadh!! 30 years ago this week Cork won the All-Ireland double in football and hurling. We dressed up in the "blood and bandages" today to commemorate that great achievement.

Spiorad na Scoile / School Spirit!

2020/09/18 10:58:01

Spiorad na Scoile / School Spirit!

2020/09/18 10:52:52

A Thuismitheoir / Caomhnóir Bhronnamar duais speisialta inniu do pháistí difriúla sa scoil as ucht a bheith dearfach agus sona sásta ag teacht ar ais ar scoil, a chabhraigh go mór leis an rang, le páistí eile agus le spiorad na scoile tar éis an paindéim, am an dheacair do na páistí ar fad. Fuair siad Teastas, dearbhán €20 don Mardyke agus suaitheantas leis an seanfhocal “ Mol an Óige agus Tiocfaidh sí”! Moladh go deo sibh

Rang Niamh

2020/09/17 19:31:35

Tá na paistí go léir ag baint an-thaitneamh as a scoil nua- féach orthu go léir! The children in Rang Niamh have made a great start to their schooling- look at the lovely photos of them!

Rang Katie - Ár gcéad cúpla lá ar scoil 2020

2020/09/17 15:49:49

Cúpla griangraf ó ár gcéad cúpla lá ar scoil - ag baint ana thaitneamh as! A few photographs from our first few days at school

Ealaíon I Rang Susan

2020/09/17 15:36:23

Bhíomar ag foghlaim faoi patrúin i Mata an tseachtain seo. Mar sin, rinneamar patrúin álainn le pictiúr dúinn féin. We were learning about pattern this week so we did beautiful art today with patterns and our own self-portraits..

Seesaw Code Rang Lia

2020/09/17 12:50:01

Some parents were having difficulty signing into the Seesaw app so I have created a new Rang Lia. The code to join is QBNF XOLT Instructions on how to enroll are in the photograph attached. Please contact me if you have any further trouble.

Maths fun!

2020/09/16 16:57:32

Bhí an spraoi againn ag dul siar ar na huimhreacha 1-5 inniu. We had great fun revising our numbers 1-5 today.

Seesaw Rang Lia

2020/09/16 13:13:45

Tá an pasfhocal ceanna againn i mbliana do Seesaw SUGARfree2015 Beimid ag tosnú Dé Luain an 21ú. A reminder that the password for seesaw is the same one created from Rang Enya: SUGARfree2015 We are starting with seesaw on Monday the 21st.

Meabhrúchán / Reminder

2020/09/16 11:15:23

Beidh na geansaithe scoile agus barréidí reatha á bhailiú Dé hAoine seo. Seol isteach iad i mála plaisteach le lipéad, €3 an rud The school jumpers and tracksuit tops will be collected this Friday for cresting. Please send in items in a plastic bag labelled. It is €3 per item Go raibh míle

OB rang Rachael + nótaí

2020/09/15 09:44:31

Spellings & litriú Táblaí x5 Let’s Go- pg 20- Great waterfalls of the World. Read one page a night. Stair- this week children will be creating timelines of their life so far. discuss any significant dates and events at home such as year of birth, birth of siblings, year they started school, favourite holiday, made communion etc. Dán- léigh An Fómhar Poem- Counties Poem Feadóg- Amazing Grace Most of our class books such as the Wonderland Let’s Go are available for free on cjfallon website at the moment. All you have to do is register on the website if you would like to access them. Also, our Pe days for this term are- Monday, Tuesday and Thursday Go raibh maith agat

Spórt is Spraoi I Rang Susan

2020/09/14 17:28:34

Tá na páistí ag déanamh an.chuid obair agus ag baint an taitneamh as.Féach orainn ag déanamh ár sár-obair agus Corpoideachas sa chlós is páirc na scoile. The children are doing great work in class and really enjoying it.Look at us doing our fantastic work and PE in the yard and pitch.

Obair Bhaile Rang 6

2020/09/14 14:14:57

Spellbound spellings. 1 block per night. Litriú Gaeilge. Cuir na focail seo a leanas in abairtí. Roinnt ÷2 Foclóir Gaeilge. 1. Bíonn 2. Tagann 3. Tógann 4. Déanann 5. D'inis 6. Itheann 7. Ólann 8. Úsáideann 9. Taitníonn 10. Cuireann

Rang Hazel agus Eoin

2020/09/14 13:35:17

Pictures showing how to find the online books for spellings and reading. Please note that although myself and Eoin are using the same books, we may not be doing the same pages at the same time so to do the homework assigned by your child's teacher. Go raibh míle Hazel

Obair bhaile rang Audrey

2020/09/14 13:03:15

Obair foghlamtha don seachtain Litriú Béarla x1 box per night Litriú Gaeilge x1 column per night Táblaí Revise x4 Grma

Reading (Gaeilge & English) Rang Eoin

2020/09/14 12:52:05

Léigh sa Bhaile - Leabhar C Pages 5 - 8 My Read at Home Book 3 Pages 5 - 8

Rang 3 Hazel agus Eoin - Paidir le foghlaim

2020/09/14 12:38:43

Prayer - Ár nAthair - learn last 3 lines.

Rang 3 Hazel -Litriú - This weeks spellings

2020/09/14 09:28:21

Page 7 of Ceartlitriú - Week 3 Sa Bhaile - book on CJFallon page 8 of Spellbound - Week 3 - book on CJFallon website also.

Rang 3 Hazel - Reading this week

2020/09/14 09:28:07

English Reading - My Read At Home Book page 21 - The Sea Cave and page 22 - Blue Planet. Irish reading - Léigh sa Bhaile book - page 12 - Cá bhfuil tú i do chónaí? and page 21 - Seomra Codlata Salach Both books available online at CJFallon.

Féadóg Stáin - Tin Whistle- Rang 5 Orla

2020/09/14 08:04:53

Ná déanaigí dearmad ar bhur bhféadóg stáin inniu! Don’t forget your tinwhistles today!

Léitheoireacht Ghaeilge

2020/09/14 08:04:48

Léigh dhá leathanach os ard gach oíche le do thoil. Read two pages aloud per night please. Pages 1-8.

Obair Bhaile Rang Orla

2020/09/14 08:04:43

Spellbound 5- Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Bunlitriú- Luan, Máirt, Céadaoin, Déardaoin Mata- Ag roinnt -2 agus a 3 Gaeilge- Léamh - dhá leathnach an oíche

Naíonáin Bheaga / Junior Infants

2020/09/13 10:14:21

Meabhrúchán; Rachaidh na Naíonáin Bheaga abhaile ó amárach ar aghaidh, Dé Luain 14 Meán Fomhair, ag 1.25 i.n. Reminder; Junior Infants from tomorrow onwards, 14th September, will go home at 1.25pm Go raibh míle

Éadaí Reatha agus Corp Oideachais - Rang Audrey

2020/09/13 09:04:56

Laethanta Éadaí Reatha: Dé Máirt Dé Céadaoin Dé hAoine Tracksuit days: Tuesday Wednesday Friday Go raibh maith agaibh.

Rang Audrey - Ealaín Frida Kahlo

2020/09/13 09:02:57

Ag fanacht leis an téama 'portráidí', rinneamar staidéar ar ceann dos na healaíontóra portráidí is cáiliúla, Frida Kahlo. Bhain na páistí an-taitneamh as a bheith ag foghlaim faoin ealaíontóir seo agus a obair. Sticking with the theme of 'portraits', we recently studied one of the most famous portrait artists, Frida Kahlo. The children really enjoying studying this artist and her work.

Ealaín - Rang Audrey

2020/09/13 08:57:33

Rud eile a rinneamar le déanaí ná portráidí. Ach, in ionad iad a dhéanamh dúinn féin, rinneamar iad d'ár gcairde. Féach ar na sonraí beaga iontacha! Another thing we created were portraits. But, instead of self portraits of ourselves, we created portraits of our friends. Look at the fantastic little details we included!

Rang Audrey - Sláinte agus Sábháilte

2020/09/13 08:54:08

Bhíomar an-gnóthach le coicís anuas i rang a 5. An chéad rud a rinneamar ná ár straitéisí nua chun gach éinne a choimeád slán sábháilte a chur suas timpeall na háite. We have been very busy for the past two weeks in 5th class. One of the first things we did was highlight our new strategies to keep each other safe and hang them up for everyone to see.

Rang Rachael

2020/09/11 14:33:38

Is ealaíontóirí den scoth Muid! Rang 4 have been showing off their artistic skills over the past few weeks. Nach bhfuil said go hálainn?