Nuacht (News)

Nuacht (News)2018-11-08T09:24:45+00:00

Rang Rachael

2021/04/30 15:56:57

Tá an tEarrach linn!

Rang Mícheál OB Déardaoin 29 Aibreán

2021/04/29 13:44:08

Litriú - Gaeilge - spell their full name in Irish Béarla - Déardaoin Mata - Tables +9 Toilleadh = Capacity= amount of liquid a container can hold. If possible I would like the class to post pictures of containers showing the Litres or millilitres on the side. They can post them to this address www.padlet.com/mlolaoire/liquid Grma

"pizza Making" i rang 5

2021/04/29 12:54:13

Chun deireadh a chur leis an dtréimshe a chaith an rang ag foghlaim faoin Iodáil...rinneamar pizzas inniu! To end the time we spent learning about Italy we made pizzas in school today! Bhain an rang sult as!

Brístí Reatha / Tracksuit Pants!

2021/04/29 11:59:43

Tá bríste reatha scoile ar fáil ag oifig na scoile freisin ar phraghas €35! Tá soláthar teoranta fágtha! School tracksuit pants are also available in the school office at a price of €35! There are only a limited supply left! Grma

Scoil Dúnta / School Closed

2021/04/29 11:03:14

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beidh an scoil dúnta Dé Luain seo chugainn, 3 Bealtaine, agus fanfaidh sí dúnta don seachtain mar a bhí pleanáilte san bhféilire ag tosach na bliana. Athosclóidh sí Dé Luain 10 Bealtaine. The school will be closed next Monday 3rd May and will remain closed for the week, as was planned in our school calendar at the start of the year. It will reopen on Monday 10th May Go raibh maith agaibh

Rang 5 sa ghairdín

2021/04/29 09:09:28

Bhain rang 5 sár taitneamh as an am a chaith siad sa ghairdín ar maidin!

Rang Mícheál OB Céadaoin 28 Aibreán

2021/04/28 15:26:41

Litriú - Gaeilge. Tá siad ag foghlaim conas a ainm féin a litriú. They are learning this week to spell their full name in Irish. write out 3 times each night. Béarla - Wednesday Ag Obair Liom page 36 Mata - fill in the table - Pick 4 containers. guess how many cups of water will fill them.(Meastachán) .then measure the amount of cups it tajes to fill them. (Tomhas) Then calculate the difference. (Difríocht) Feadóg stáin - tin whistle

Ag léamh agus ag obair sa ghairdín! Rang 3 Hazel

2021/04/28 08:12:44

An Dara Cogadh Domhanda - WW2 Orla R

2021/04/27 13:42:56

Fabulous project work done during our English time. Inspired by our reading of Goodnight Mister Tom.

Rang 1 ag déanamh beagánín innealtóireacht trí Róbó a cruthú.

2021/04/26 14:11:10

Rang Mícheál Obair Bhaile Luan 26

2021/04/26 13:50:17

Litriú - Gaeilge. Tá siad ag foghlaim conas a ainm féin a litriú. They are learning this week to spell their full name in Irish. write out 3 times each night. Béarla - loud, now, around Ag Obair Liom page 34 Skills Boom G page 58 Mata Draíochta page29 ceist 2 Feadóg stáin - tin whistle

OB Rang Rachael 26/4/21

2021/04/26 12:53:37

Spellbound week 29 Litriú- attached Mata - we are revising division concepts. Please review at home. Picture attached Tablaí - divide by 5 Léitheoireacht Gaeilge & Béarla- leabhar sa mhála

Rang 3 sa Ghairdín!

2021/04/22 19:16:43

Rang Mícheál OB 22 Aibreán

2021/04/22 13:46:47

Litriú - Gaeilge agus Béarla Táblaí +8 Mata Draíochta - leathanach 88 Ceist 2. If your child struggles with these questions don't worry and don't make it stressful on both of ye.. We will go through them tomorrow. This part of subtraction is difficult to grasp. Go raibh maith agaibh.

Féilire Scoile / School Calendar

2021/04/22 13:38:44

A Thuismitheoir / Caomhnóir Tabhair faoi deara le do thoil, tá botún beag ar an bhféilire a chuaigh amach inniu. Please note there is a typo on the school calendar that went out today, for next year. It should read Féilire Scoile 2021/2022

Gáirdín an tSeanchaí le Rang 1

2021/04/21 15:36:33

Ealaín ón nádúr

2021/04/21 15:31:51

Rang Mícheál Obair Bhaile Céadaoin 21 Aibreán

2021/04/21 13:45:15

Anocht Litriú - Céadaoin Gaeilge agus Béarla Ag Obair Liom - leathanach 33 Mata - Táblaí +8

Gáirdín nua / New Garden!

2021/04/21 09:02:52

Féach ar ár ngáirdín Scéalaíochta/ Ealaíne nua! Tá cathaoir an tseanchaí, boird agus cathaoireacha le haghaidh pincnic, carragán síoga, cláracha cailce agus níos mó!! Look at our new Story and Art garden! There is the storytellers chair, tables and chairs for a picnic, a fairy rockery, chalkboards and more!!

Rang Mícheál Obair Bhaile 20 Aibreán

2021/04/20 13:35:18

Anocht Litriú - Gaeilge agus Béarla - Máirt Mata Draíochta - page 87 ceist 5,6,7,8,9,10 Tin whistle

Am Tosach / School Starting Time Reminder

2021/04/20 10:53:53

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Tabhair faoi deara le bhur dtoil, am tosach na scoile anois ná 8.45r.n do gach páiste. Beidh an geata ar oscailt ó 8.30r.n ar aghaidh. Beidh na hamanta dul abhaile mar an gcéanna. Please note, the school starting time is now 8.45am for every pupil. The gate will be open from 8.30am onwards. The staggered home times will be as they are. Go raibh míle

Rang Eoin

2021/04/20 06:30:54

Mar eolas, tá cás míol gruaige sa rang againn. Bí ar aire faoi. We have been notified of a case of head lice in the class. Please check your child's hair. Go raibh maith agat, M.Eoin

Rang Mícheál - Obair Bhaile Luan 19

2021/04/19 13:40:51

Gaeilge -Litriú- Luan - write each word out 3 times and write 1 sentence for each word. Béarla - Spellings - Luan - same as for Gaeilge Skills Book G page 53 Mata - Táblaí +8 Mata Draíochta page 61 ceist 2 and 3 Tin whistle

Rang Rachael : OB na Seachtaine 19/4

2021/04/19 13:01:49

Spellings week 28 Litriú- sa cóipleabhar Mata- meáchan. We are learning all about weight this week focusing on adding, subtracting and multiplying kg’s and grams. Pgs 120-124 if you would like to revise at home. Táblaí: % 4 English reading Irish reading Revise Rivers of Ireland Poem

Food Dudes

2021/04/16 11:07:19

Beidh an scoil ag glacadh páírt sa chlar "Food Dudes" ag tosúar 19/4/2021. Beginning on April 19th , we will be participating in the Food Dudes programme. Food Dudes is a healthy eating initiative where children are provided the opportunity to sample different fruits and vegetables. If you do not wish for your child to participate, please contact the class teacher.

Rang Jane Ag obair go dian sa ghairdín

2021/04/15 14:04:14

Rang Mícheál Obair Bhaile 13 Aibreán

2021/04/13 13:36:46

Obair Bhaile 13 Aibreán Litriú Gaeilge agus Béarla - Luan agus Máirt - write each word 3 times AND write 1 sentence Mata  Tables +7 Find 3 things around the house that are roughly 1kg in weight. If you don't have a scales use 1kg bag of sugar and see if it is close to 1kg by comparing. Note the objects down in your copy.

Rang Rachael - OB na Seachtaine

2021/04/13 12:56:08

Spellbound week 27 Litriú Week 27 Táblaí roinnt ar 3 Foghlaim- rivers of Ireland poem - in bag English reading book - read every night

Cáisc Shona Daoibh.

2021/04/05 12:24:20

Ag tomhais le téad meadar.

2021/04/05 12:22:00

Treat deas don Cháisc! Rang 3 Hazel

2021/03/29 12:58:35

Boscaí bia / Food boxes

2021/03/29 10:44:33

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beidh boscaí bia don Cháisc ar fáil sa scoil le bailiú Dé Máirt, amárach, 30 Márta, idir 11 rn agus 1 in. Tá siad ar fáil ach amháin do dhaoine a chláraigh linn i rith an dianghlasáil deireanach. Caith masc agus coimeád fad sóisialta ag dul isteach sa scoil le do thoil. There will be Food Boxes for the Easter available for collection in the school tomorrow Tuesday 30th March between 11am and 1pm. They are only available to people who registered with us during the last lockdown. Please wear a face mask and keep social distance when entering the school Go raibh míle

Cáisc Shona

2021/03/26 17:10:42

Bhí lá iontach againn inniú - uachtar reoite, ag cuardach uibheacha agus ealaíon! Bain taitneamh as na laethanta saoire! 🙂 We had a great day today - Ice cream, an Easter egg hunt & painting bunnies ! Enjoy the holidays 🙂

Cáisc Shona Daoibh

2021/03/26 15:02:10

Bhí lá an-dheas againn I Rang Susan ag déanamh Toraíocht Taisce agus ag fáil uachtar reoite. We had a lovely day in Rang Susan doing a treasure hunt and having ice-cream. Bainigí taitneamh as na laethanta Saoire.

Beannachtaí na Cásca ó Rang 2 Mícheál

2021/03/26 14:51:58

Bíodh Cáisc Shona raibh go léir. Tháinig Coinín na Cásca chuig ár rang inniu agus bhain na páistí sár-taitneamh as a bheith á phéinteáil. We hope ye all have a happy Easter. We enjoyed decorating our Easter bunnies today.

Cáisc Shona ó Rang Jane

2021/03/26 14:28:05

OB Dé HAoine

2021/03/25 13:56:41

Spellings & litriú- teist amárach An iodáil - foghlaim Táblaí- roinnt at 2

Rang Mícheál - Obair Bhaile 23/3/21

2021/03/23 16:35:04

Litriú - coinín (rabbit) sicín (chicken), uan (lamb) Tables - +4,+5,+6

An Cháisc / Easter Holidays

2021/03/23 13:30:40

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beimid ag fáil laethanta saoire na Cásca Dé hAoine seo, 26ú Márta ar feadh coicíse. Fillfimid ar an 12ú Aibreán. Thíos tá amanta dul abhaile dos na ranganna; We will be getting our Easter holidays this Friday 26th March for a fortnite. We will return on April 12th. Below are the home times for each class; Naí Bheaga & Naí Mhóra - 12pm Rang 1 & Rang 2 - 12.10pm Rang 3 & Rang 4 - 12.20pm Rang 5 & Rang 6 - 12.30pm We ask all people collecting , to again please keep your social distance outside the school gate Grma Cáisc Shona Daoibh!

OB Rang 4 - Dé Máirt

2021/03/23 13:19:42

Spelling week 26 Litriú- feoil/ an fheoil/ fiacail/an fhiacail Táblaí- roinnt ar 2 Charlottes web- léigh Caib 6 *empty cereal/cardboard box for art

Plásóg 1916 / 1916 Plot

2021/03/23 08:17:52

Tá ár bplásóg 1916 réidh anois don Cháisc. Ár mbuíochas le tuismitheoir sa scoil Mícheál Scanlon a rinne an dearadh Lilí dúinn! Our Easter 1916 plot is now ready. Our thanks to a parent in the school Mícheál Scanlon who did the Lily design for us!

Rang Mícheál- Obair Bhaile

2021/03/22 14:39:20

Tá leathanach ag na páistí me foclóir don Cháisc. Tá trí cinn or foghlaim anocht - Crois, ubh, ribín. Tá táblaí acu freisin +1,+2,+3 The children have a hand out with words connected to Easter. Tonight they have Crois, ubh, ribín. They also have tables +1,+2,+3 revision. Also as part of Incredible Edibles project we are asking if out shopping this week or looking through fridge or cupboards at home, to keep an eye out for the Bord Bia Quality Assurance sticker on products made in Ireland. If you can please upload a picture to seesaw or to this address www.padlet.com/mlolaoire/bia

Ob Dé Luain 23/3

2021/03/22 13:18:08

Spelling week 26 - Litriú- fuinneog/ an fhuinneog/ fuil/ an fhuil (blood) Táblaí - dul siar - %2 Reading - charlottes web - chap 5 Maths Sheet in bag - Time. We are learning all about telling the time using the analogue and digital clock Feadóg Stáin- Inisheer. Fís ar Seesaw

Bláthanna le rang 1

2021/03/19 14:54:09

Lá Fhéile Pádraig ó Rang 4

2021/03/17 15:51:46

Rang 6 : Ar ais ar scoil!

2021/03/17 15:51:27

Bhain gach duine taitneamh as an aimsir àlainn a bhí againn inné le spóirt agus mata lasmuigh..

Lá Fhéile Pádraig shona daoibh.

2021/03/17 13:16:07

Sleamhnán speisialta / Special slideshow!

2021/03/17 10:51:15

Beannachtaí na Féile oraibh go léir! Don lá atá ann tá taispeántas sleamhnán speisialta curtha suas againn ar ár leathanach Facebook le cuimhní speisialta thar na blianta! Happy St Patrick’ Day to everyone! For the day that’s in it we have put up a special slideshow on our Facebook page with memories from over the years!

Lá Fhéile Pádraig Shona Daoibh

2021/03/16 18:12:49

Bhí lá iontach againn inniu ag céiliúradh an téama Naomh Pádraig.Rinneamar paráid timpeall na scoile agus bhí an aimsir go hálainn. We had a great time today celebrating the theme of St.Patrick.We had a parade around the school and the weather was beautiful too.☘️

Scéal Naomh Pádraig Rang a 5 Orla

2021/03/16 15:22:45

Féach ar scéal Naomh Pádraig déanta i gcomic ag Rang a 5!