Nuacht (News)

Nuacht (News)2018-11-08T09:24:45+00:00

Súgradh STEM- Rang a 5 Orla

2021/06/11 12:29:30

Táimid ag baint sárthaitneamh as imirt le LEGO, ficheall agus cartaí lámh déanta! We’re really enjoying child centred STEM learning with building structures in Lego, playing chess and also playing with cards hand made by the children! Níl aon rud níos fearr!

Gradam Sínise / Chinese Award!

2021/06/09 14:42:49

Táimid thar a bheith bródúil inniu. An chéad scoil sa tír ina bhfuair páistí i Rang 6 gradam ó Ollscoil Chorcaí as ucht Sínise a fhoghlaim le dhá bhliain anuas Very proud day. The first school in the country to be awarded a Merit from UCC, our 6th Class children, for learning Chinese for the last 2 years!! Maith sibh Rang 6

Rang 6 Comhrá faoin oideachas caidrimh agus gnéasactha (RSE 6th Class discussion)

2021/06/09 12:59:21

  Tá banaltra ag teacht chuig an scoil ar an Aoine (11/6/21) chun labhairt leis an páistí faoin oideachas caidrimh agus gnéasachta. Muna bhfuil tú ag iarradh deis a thabhairt chuig do pháistí páirt a ghlacadh sa chomhrá an féidir leat/libh notaí nó ríomhphost a sheoladh chugam.   A nurse from the HSE will be attending school on Friday to discuss relationships and sexuality education with the 6th class. As she will be discussing sensitive issues such as relationships, consent and cyberbullying, please let me know if you do not wish for your child to take part in the discussion.  Is mise le meas,  Gearóid Ó Súilleabháin 

Rang Mícheál - Obair Bhaile agus Turas Scoile

2021/06/08 14:11:05

Toisc go bhfuil lá speisialta ag teacht, níl aon obair bhaile scríofa an tseachtain seo. As the children are having their First Confession on Thursady, there is no written homework this week. We ask that they practice their Irish prayers and the tin whistle. Also a note went out today outlining the school tour. A trip to Fota on Thursday 19th June. All safety measures will be followed on the day. Price is €12 for bus and activities in Fota.

Rang Hazel ag obair go dian ar Ghaeilge! Working hard at our Irish grammar!

2021/06/02 19:53:47

Rang Mícheál - Peil le Hazel

2021/06/01 13:40:53

Tá na páistí ag baint sár-taitneamh as a bheith ag imirt peile le Hazel gach Máirt. Tá an-dul chun cinn déanta aici lena gcuid scileanna CLG. The children are really enjoying training with Hazel every Tuesday. Their GAA skills are greatly improving as a result. Future Sciath na Scol champions!!

Rang Mícheál Obair Bhaile

2021/06/01 13:35:18

Litriú - Gaeilge agus Béarla Mata - Táblaí -8 Mata Draíochta page 79 ceist 3 Prayers ( listen on seesaw if needed) Feadóg Stáin

Deilgneach / Chicken Pox

2021/06/01 12:27:10

Tá cásanna deilgneacha sna ranganna naíonáin mhóra There are cases of chicken pox in the Senior Infant classes Tabhair aire

Brat Ómra / Amber Flag!!

2021/06/01 10:53:53

D’éirigh leis an scoil an Brat Ómra a bhaint amach, as na rudaí a rinneamar chun meabhair sláinte dearfach a chur chun cinn i rith na bliana! Buíochas le Múinteoir Hazel, Gearóid agus Emer agus Coiste na nDaltaí! Seo iad agus an bhrat á bhronnadh acu ag Curadh Domhanda agus Buaiteoir Bhoinn Oilimpeacha Rob Heffernan!! Maith sibh! The school has attained the Amber Flag for the things we did during the year to promote positive mental health! Thanks to Múinteoir Hazel, Gearóid & Emer and the Children’s Committee. Here they are today being presented the flag by World Champion Athlete and Olympic Medalist Rob Heffernan! Well done!

Rang 1 comh sásta lena chuid Róbós.

2021/05/31 17:02:13

Rang Mícheál Obair Bhaile 31 Bealtaine

2021/05/31 14:18:04

Litriú Gaeilge - continue with words from last week. Next 3 words for Group 1 Seachtain11 page 4. Group 2 seachtain22 page 12 Litriú Béarla - Continue with sheet from last week. Group 1 next 3 words. Group 2 block 102. Corp Oideachais - With the fine weather try and get out for 20 mins today and do any type of physical activity you enjoy.

Deilgneach /Chicken Pox

2021/05/31 11:40:54

A Thuismitheoir / Caomhnóir Tá cás deilgneacha sna Naíonáin Bheaga There is case of chicken pox in Junior Infants Tabhair aire, go raibh míle

Tar éis seachtain fada d’obair dian bhí cáca milis agus cóisir beag ag Rang 1 i nGairdín na tSeanchaí.

2021/05/28 13:51:42

Rang Mícheál Obair Bhaile

2021/05/26 15:16:41

Arís, bhí scrúdú Mata ag na páistí agus d'éirigh go maith leo. De bharr sin, níl obair bhaile acu anocht. The choldren had another standardised test today so they deserve another night off for working so hard. Maith sibh.

Rang Rachael : Scileanna CLG- GAA training

2021/05/25 10:17:40

Meabhruchán: scileanna CLG sa pháirc gach Céadaoin Reminder that the children have training in the pitch every Wednesday and can bring sports gear on this day. Grma

Rang Mícheál Obair Bhaile 24 Bealtaine

2021/05/24 16:52:08

Gaeilge - Litriú Ag Obair Liom page 39 Béarla - Litriú Finish reaearch on sea animal of your choice - what they look like, what they eat, where they live, a few fun facts Mata Táblaí -7 MD Airgea ceist 4 page 94

Rang Mícheál Obair Bhaile 20 Bealtaine

2021/05/20 13:43:43

Gaeilge - Litriú Ag Obair Luim - lth 45 Béarla - Litriú Handout - Adjectives - ONLY do part C. Underline the adjectives in the sentences. Mata - Táblaí -6 Feadóg Stáin.

Rang Mícheál Obair Bhaile 19 Bealtaine

2021/05/19 13:41:07

Gaeilge - Litriú next column of words Béarla - Litriú - next block for group 2, next 3 words for group 1 Mata - Táblaí -6 Mata Draíochta lth 108 ceist 3 A number of inquiries have been made about the First Confession. Unfortunately, we are following the advice of the Church, that no family members can attend the ceremony. Each class will be given the sacrament seperately, in their pods, and there will be social distancing in the hall. We are truly sorry that we cannot have a full ceremony but it is out of our hands as I hope you can understand. Le gqch dea-ghuí Mícheál

Rang Mícheál Obair Bhaile 18 Bealtaine

2021/05/18 13:41:19

Gaeilge Bunlitriú - Group 1 page 3 Seachtain 10 - ach,gach,amach Group 2 - page 12 Seachtain 21 - bád,mo bhád,bábóg, mo bhábóg Béarla - Litriú - handout Mata - Táblaí -6 Mata Draíochta lth 106 ceist 3 - draw an analogue clock and a digital clock for each time shown. leathuair tar éis = half past a cholg = o'clock

Rang 6: Turgnamh Eolaíochta : Science experiment

2021/05/18 13:07:31

Seo liosta dos na h-earraí atà ag taistàil le haghaidh an turgnamh Eolaíochta ar an Déardaoin. This is a list of items required for the ice cream experiment on Thursday. Students can bring in some items and their partner can bring in the other half.

Grianghraf na Naíonáin/ Junior Infant photo

2021/05/17 12:26:30

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beidh grianghraf á ghlactha Dé Máirt seo, 18ú Bealtaine, de na Naíonáin Bheaga. Iarrtar orthu a gcuid éadaí scoile iomlán a chaitheamh (bróga dubha agus carbhat!) The Junior Infants will have a photograph taken this Tuesday, 18th May. We ask that they wear full school uniform ( black shoes and tie!). There will be a group photo and and an individual photo for parents to purchase

Ob rang na Seachtaine- Rachael 17/5

2021/05/17 10:49:20

Spellbound Week 31 Litriú Táblaí roinnt faoi 7 Léitheoireacht Béarla & Gaeilge - mála mata- Airgid- we are focusing on Money in class this week. Pictures attached if you would like to revise at home.

Tionscnamh Ealaíona I Rang Susan

2021/05/14 14:18:00

Rinne rang Susan Ealaíon âlainn an tseachtain seo.Bhí na páistí chomh cruthaitheach agus bhain siad sár taitneamh as. Rang Susan did beautiful art this week.The children were so creative and really enjoyed it.Maith sibh!

Fón scoile / School Phone

2021/05/14 07:12:51

A Thuismitheoir / Caomhnóir Anyone still experiencing difficulties with our school phoneline, please ring the school mobile on 087 1470077, Go raibh míle

Foirm ordaithe / Order Form

2021/05/13 13:15:42

Fógra: Amárach an lá deireanach le haghaidh foirmeacha ordaithe a bheith isteach do gheansaí agus barr scoile Notice: Tomorrow is the last day for accepting order forms for school jerseys and zip tops Go raibh míle

Rang 6: Ealaín Bí Dearfach!

2021/05/12 16:06:45

Tà an rang ag obair agus ag plé faoi conas gur féidir linn a bheith dearfach le linn an dianghlasàil.

Rang 6 : Amuigh faoin aer

2021/05/11 16:27:22

Aistear lasmuigh i rang Niamh

2021/05/11 13:01:09

Bhaineamar an-thaitneamh as aistear lasmuigh sa ghairdín nua ar maidin! We had a great time doing aistear outside this morning!

OB Na Seachtaine- Rang Rachael 10/5

2021/05/11 12:08:26

Litriú Táblaí- roinnt faoi 6 English/Irish Reading- leabhar sa mhála Mata- we are learning all about decimals. Mata draíochta lch 138 and pictures attached for revision at home .

Scileanna CLG / GAA skills

2021/05/10 13:45:00

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beimid ag tosnú ar ais le scileanna CLG don dtéarma seo. Beidh Rang Naí Mhóra - Rang 2 ag tosnú amárach Dé Máirt, agus Rang 3 -Rang 6 Dé Céadaoin. We will be starting back with GAA skills training for this term. Senior Infants to 2nd Class will be starting tomorrow Tuesday and 3rd - 6th Class will be starting Wednesday. Please ensure they wear their sports gear/tracksuit and that they bring in their bag , either football boots or old runners as our GAA field may be wet Go raibh míle

Fón scoile síos / School phoneline

2021/05/10 12:09:50

A Thuismitheoir / Caomhnóir We are currently experiencing technical difficulties with our phoneline. Please email the school with message or come directly to the office if it is urgent. We apologise for the inconvenience Go raibh míle

Rang Rachael

2021/04/30 15:56:57

Tá an tEarrach linn!

Rang Mícheál OB Déardaoin 29 Aibreán

2021/04/29 13:44:08

Litriú - Gaeilge - spell their full name in Irish Béarla - Déardaoin Mata - Tables +9 Toilleadh = Capacity= amount of liquid a container can hold. If possible I would like the class to post pictures of containers showing the Litres or millilitres on the side. They can post them to this address www.padlet.com/mlolaoire/liquid Grma

"pizza Making" i rang 5

2021/04/29 12:54:13

Chun deireadh a chur leis an dtréimshe a chaith an rang ag foghlaim faoin Iodáil...rinneamar pizzas inniu! To end the time we spent learning about Italy we made pizzas in school today! Bhain an rang sult as!

Brístí Reatha / Tracksuit Pants!

2021/04/29 11:59:43

Tá bríste reatha scoile ar fáil ag oifig na scoile freisin ar phraghas €35! Tá soláthar teoranta fágtha! School tracksuit pants are also available in the school office at a price of €35! There are only a limited supply left! Grma

Scoil Dúnta / School Closed

2021/04/29 11:03:14

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beidh an scoil dúnta Dé Luain seo chugainn, 3 Bealtaine, agus fanfaidh sí dúnta don seachtain mar a bhí pleanáilte san bhféilire ag tosach na bliana. Athosclóidh sí Dé Luain 10 Bealtaine. The school will be closed next Monday 3rd May and will remain closed for the week, as was planned in our school calendar at the start of the year. It will reopen on Monday 10th May Go raibh maith agaibh

Rang 5 sa ghairdín

2021/04/29 09:09:28

Bhain rang 5 sár taitneamh as an am a chaith siad sa ghairdín ar maidin!

Rang Mícheál OB Céadaoin 28 Aibreán

2021/04/28 15:26:41

Litriú - Gaeilge. Tá siad ag foghlaim conas a ainm féin a litriú. They are learning this week to spell their full name in Irish. write out 3 times each night. Béarla - Wednesday Ag Obair Liom page 36 Mata - fill in the table - Pick 4 containers. guess how many cups of water will fill them.(Meastachán) .then measure the amount of cups it tajes to fill them. (Tomhas) Then calculate the difference. (Difríocht) Feadóg stáin - tin whistle

Ag léamh agus ag obair sa ghairdín! Rang 3 Hazel

2021/04/28 08:12:44

An Dara Cogadh Domhanda - WW2 Orla R

2021/04/27 13:42:56

Fabulous project work done during our English time. Inspired by our reading of Goodnight Mister Tom.

Rang 1 ag déanamh beagánín innealtóireacht trí Róbó a cruthú.

2021/04/26 14:11:10

Rang Mícheál Obair Bhaile Luan 26

2021/04/26 13:50:17

Litriú - Gaeilge. Tá siad ag foghlaim conas a ainm féin a litriú. They are learning this week to spell their full name in Irish. write out 3 times each night. Béarla - loud, now, around Ag Obair Liom page 34 Skills Boom G page 58 Mata Draíochta page29 ceist 2 Feadóg stáin - tin whistle

OB Rang Rachael 26/4/21

2021/04/26 12:53:37

Spellbound week 29 Litriú- attached Mata - we are revising division concepts. Please review at home. Picture attached Tablaí - divide by 5 Léitheoireacht Gaeilge & Béarla- leabhar sa mhála

Rang 3 sa Ghairdín!

2021/04/22 19:16:43

Rang Mícheál OB 22 Aibreán

2021/04/22 13:46:47

Litriú - Gaeilge agus Béarla Táblaí +8 Mata Draíochta - leathanach 88 Ceist 2. If your child struggles with these questions don't worry and don't make it stressful on both of ye.. We will go through them tomorrow. This part of subtraction is difficult to grasp. Go raibh maith agaibh.

Féilire Scoile / School Calendar

2021/04/22 13:38:44

A Thuismitheoir / Caomhnóir Tabhair faoi deara le do thoil, tá botún beag ar an bhféilire a chuaigh amach inniu. Please note there is a typo on the school calendar that went out today, for next year. It should read Féilire Scoile 2021/2022

Gáirdín an tSeanchaí le Rang 1

2021/04/21 15:36:33

Ealaín ón nádúr

2021/04/21 15:31:51

Rang Mícheál Obair Bhaile Céadaoin 21 Aibreán

2021/04/21 13:45:15

Anocht Litriú - Céadaoin Gaeilge agus Béarla Ag Obair Liom - leathanach 33 Mata - Táblaí +8

Gáirdín nua / New Garden!

2021/04/21 09:02:52

Féach ar ár ngáirdín Scéalaíochta/ Ealaíne nua! Tá cathaoir an tseanchaí, boird agus cathaoireacha le haghaidh pincnic, carragán síoga, cláracha cailce agus níos mó!! Look at our new Story and Art garden! There is the storytellers chair, tables and chairs for a picnic, a fairy rockery, chalkboards and more!!