Adrian Breathnach

Príomhoide / Principal

Is ó Thrá Lí , Co. Chiarraí mé ó dhúchas. Bhain me mo chéim B.Oid amach i gColáiste Phádraig, BÁC. Tá taithí agam bheith ag múineadh i scoileanna i mBÁC, san Astráil agus i gCorcaigh. Is gníomhaí Gaeilge mé, thosaigh mé i nGaelscoil Pheig Sayers i 2013. Ta suim faoi leith agam i bpeil Ghaelach, lúthchleasaíocht, ceol agus drámaíocht.

Adrian is from Tralee, Co. Kerry. He received his degree in Education from St. Patricks College Dublin. He has years of experience teaching in schools in Dublin, Australia and Cork. He is an Irish language activist, he started in Gaelscoil Pheig Sayers in 2013. He has a keen interest in Gaelic football, athletics, music and drama.

Eoin Ó Súilleabháin

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Eoin O Súilleabháin. Rugadh agus tógadh i gCathair Chorcaí mé, míle nó dhó ón scoil. Bhain mé céim amach sa Ghaeilge agus Staidéar na Meáin Cumarsáide. D’fhreastail mé ar Choláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, áit a rinne mé m’Iarchéim sa Bhunmhúinteoireacht. Tá an-shuim agam sa spóirt, go h-áirithe GAA agus Peil Astrálach. Imrím ar son foireann Peile Astrálacha na h-Éireann.

Eoin was born and reared in Cork City, a mile or two from the school. He obtained a degree in Irish and Media Studies. He then attended Mary immaculate College, Limerick where he did a post-graduate course in Primary Teaching. His big interest is sport, especially GAA and Australian Rules football. He plays on the Irish Australian Football team.

Sorcha Ní Shúilleabháin

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Sorcha Ní Shuilleabháin.Is Corcaíoch ó dhuchas mé, ó Rath Chuana. Bhain mé céim amach sa Ghaeilge agus Léann Dúchais i U.C.C agus ansin d’fhreastail mé ar Choláiste Mhuire Gan Smál chun iarchéim sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh. Chaith mé cúpla bliain ag múineadh i scoil iargúlta in iarthar Chorcaí. Bhí fonn i gconaí orm teacht abhaile agus an bhliain seo caite fuair mé post i scoil áitiúil. Faoi láthair táim ar ais i U.C.C ag déanamh máistreacht san oideachas. Thosaigh mé ag obair anseo i mí Dheireadh Fómhair agus táim ag baint sár taithneamh as.

Sorcha is from Rathcooney in Cork. She got a degree in Irish and Folklore in UCC before doing a postgraduate course in Primary Teaching in Mary I. She spent a few years teaching in a rural school in West Cork but always had a desire to return home and so started in Gaelscoil Pheig Sayers last year. At present she is back in UCC doing a Masters in Education.She is thoroughly enjoying her time in the school.

Clár Ní Fhollúin

Cúntóir Riachtanais Speisialta / Special Needs Assistant

As Ros Comáin ó dhúchas í Clár ach tá sí ina cónaí i gCorcaigh le beagnach fiche bliain anuas. Tá céim sa Tráchtáil s Diploma in Oideachas ó NUIG aici, chomh maith le Teastas sa Ghaeilge agus cúrsa FETAC VI i Riachtanais Speisialta déanta aici. Tá sí pósta le Pat agus tá triúr páiste acu. Chaith sí 20 bliain ag obair mar chuntasóir agus tá sí i nGaelscoil Pheig Sayers ó 2011.

Clár is from Roscommon but is living in Cork almost 20 years. She is a degree in Commerce and a diploma in Education from NUIG, as well as a Certificate in Irish and a FETAC course done on Special Needs. She is married to Pat and they have two children. She worked as an accountant for 20 years and has been with Gaelscoil Pheig Sayers since 2011.

Pádraig Mac Uaid

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Pádraig Mac Uaid. Is as Crosaire Tuirnéir dom ó dhúchas, i ndeisceart na cathrach. Bhain mé céim amach i nGaeilge agus Béarla i UCC i 2007 agus chaith mé tamaill ag obair i gcoláistí samhraidh. Rinne mé iarchéim sa bhunmhúinteoireacht i gColáiste Mhuire gan Smál agus chaith mé nach mór ceithre bliana ag obair i scoil eile i dtuaisceart na cathrach sula thosaigh mé anseo i nGaelscoil Pheig Sayers.

Pádraig is from Turners Cross originally, in the south side of the city. He received his degree in Irish and English in UCC in 2007 and spent time working in Irish summer colleges. He did a post-graduate degree in primary teaching in Mary Immaculate College and spent almost four years teaching in a school in the north side of Cork City before starting in Gaelscoil Pheig Sayers.

Audrey Lettice

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Múinteoir Audrey. Rugadh agus tógadh mé i dtuaisceart Cathair Chorcaí. D’fhreastal mé ar Choláiste Mhuire Gan Smál i Luimneach, áit a bhain mé amach Céim san Oideachas agus Gaeilge. Is breá liom an Ghaeilge agus cuireann sé áthas an domhain a bheith ag úsáid an teanga gach uile lá ar scoil. Is maith liom a bheith ag siúl agus ag snámh agus ag caitheamh am le mo chlann.

I was born and raised in Cork city, something which I am very proud of! I attended Mary Immaculate College, where I received a degree in primary education and Gaeilge in 2013. I spent a couple of years teaching in the city and I started in Gaelscoil Pheig Sayers at the end of 2016. I have had a great interest in the Irish language since I was young and I am very happy to be celebrating our language every day at school. I love reading, animals, and being outside in the fresh air walking my dog.

Brenna Ní Chathasaig

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Brenna Ní Chathasaigh is ainm dom. Is as Baile an Chollaigh mé. Tá an-shuim agam i Spóirt agus Ceol agus is breá liom an Ghaeilge. Bhain mé céim amach i Staidéar Luath-Óige ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Ansin, bhain mé iar-chéim amach sa bhunmhúinteoireacht le Coláiste Hibernia i 2014. Táim ag múineadh i nGaelscoileanna ó shin. Thosaigh mé i nGaelscoil Pheig Sayers i 2018 agus is aoibhinn liom an scoil. Táim ag súil go mór le mo thodhchaí anseo i nGaelscoil Pheig Sayers.

Brenna is from Ballincollig. She enjoys Sport and Music and loves the Irish language. She received a degree in Early Childhood Studies from UCC before continuing on to the post graduate course in Primary Teaching with Hibernia. She graduated in 2014 and has been teaching in Gaelscoileanna since. Brenna started teaching in Gaelscoil Pheig Sayers in 2018 and loves the school. She looks forward to her future here in Gaelscoil Pheig Sayers.

Elaine Ní Chonchúir

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Elaine is ainm dom. Is as Baile Féitheán mé. Bhain mé mo chéim amach san Oideachas Luatha Óige i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Lean mé ar aghaidh chun cúrsa iarchéime sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh le Coláiste Hibernia. Tá an-shuim agam in ár gcultúr náisiúnta agus ceol.

Elaine is from Ballyphehane. She received a degree in Early Years and Childhood Education at UCC and then did a post graduate course in primary teaching with Hibernia. She has a big interest in our national culture and music.

Lia Breathnach

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Lia is ainm dom. Is as Baile an Chollaigh mé ó dhúchas ach tá mé i mo chónaí in Iarthar Chorcaí. D’fhreastal mé ar Choláiste na hOllscoile Chorcaí agus bhain mé amach céim sa Ghaeilge agus sa Tíreolaíocht i 2016. Ansin d’fhreastal mé ar Choláiste Mhuire Gan Smál áit ina fuair mé mo Mháistreacht san Oideachas i 2017. Tá an-shuim agam sna h-ealaíne. Go háirithe sa cheol agus san ealaín.

Lia is originally from Ballincollig but is living in West Cork. She studied Irish and Geography in University College Cork and graduated in 2016 and went on to do a Masters in Education in Mary Immaculate College, Limerick and graduated in 2017. She has a keen interest in the arts, particularly in music and art.

Niamh de Róiste

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Niamh de Róiste. Tá mé ag múineadh i nGaelscoil Pheig Sayers ó 2019. Rugadh agus tógadh mise i mBaile an Chollaig. D’fhreastal mé ar Choláiste Mhuire Gan Smál i Luimneach, bhain mé amach Céim san Oideachas agus Gaeilge. Tá mé tar éis múineadh i scoileanna timpeall Corcaigh, Londain agus an Astráil. Tá mé lán sásta chun bheith ag múineadh i nGaelscoil Pheig Sayers anois.

My name is Niamh and I am originally from Ballincollig. I am delighted to be teaching in Pheig Sayers since 2019. I studied in Mary Immaculate College where I received a Bachelor degree in Education with Irish. Previously, I have taught in London and Australia. I am very happy to be teaching in Gaelscoil Pheig Sayers.

Mícheál Ó Laoire

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Mícheál Ó Laoire. Rugadh agus tógadh mé i gCill Mhíchíl i Mhúscraí. Rinne mé cinneadh chun a bheith i mo mhúinteoir I 2009 agus bhain mé an Iarchéim amach i 2011 le Coláiste Hibernia. Tá an-suim agam san eolaíocht, bhain mé bunchéim san Gheolaíocht agus Cheimic ó UCC fadó, fadó. Is breá liom spóirt ach go háirithe peil Gaelach agus sacar. Chomh maith leis sin táim bainteach leis an Chlub Fichille sa scoil. Táim an-shásta a bheith ag múineadh sa cheantar aoibhinn seo i dTuairceart Cathair Chorcaí.

Lára NÍ Chonaire

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Laura Ní Chonaire. Rugadh agus tógadh i dtuaisceart chathair Chorcaí mé. Bhain mé céim amach sa bhunmhúinteoireacht i gColáiste Mhuire gan Smál i 2019. Táim ag obair in ngaelscoileanna ó shin. Tá an-shuim agam sa spóirt, go h-áirithe CLG.

 Laura is born and raised in the Northside of Cork City. She attained a degree in primary teaching in Mary Immaculate College in 2019. She has been working in Gaelscoileanna since. She has a keen interest in sport, especially GAA.

Evan Ó Brolcháin

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Evan Ó Brolcháin is ainm dom agus is as Tuaisceart na cathrach mé. Táim am bhrodúil go bhfuil mé as ár gceantar. Bhain mé céim amach i UCC, rinne mé staidear ar Ghaeilge ar Bhéarla. Tar éis m’am I UCC, chuaigh mé ar aghaidh agus rinne mé cúrsa sa staidéar sóisialta agus síceolaíocht. Nuair a bhí an chúrsa sin críochnaithe agam, thosaigh mé Hibernia agus bhain mé máistreacht amach sa bhunmúinteoireacht. Níor lean mé an gnáth treo chun a bheith i mo mhúinteoir agus sin rud go bhfuil mé ag iarraidh taispeáint do mo dhaltaí, má oibríonn tú go dian – bainfidh tú do bhrionglóidí amach.

Evan Bradley is my name and I’m from the Northside of the city, I’m very proud to be from our area! I received my degree from UCC, I studied Irish and English. After my time there, I went on to do a course in social studies and psychology and once that course was done, I started with Hibernia where I received a Masters in primary school education. I didn’t follow the ‘normal’ path to become a teacher and this is something that I want to highlight to my students – if you work hard, you will always make your dreams a reality.

Labhaoise Ní Cheallaigh

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Labhaoise Ní Cheallaigh is ainm dom. Is as Dúglas mé.Tá suim mhór agam sa Ghaeilge. Bhain mé céim amach sa Dlí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh i 2018. Ansin, rinne mé an Máistreacht Gairimiúil sa Bhunoideachais le Coláiste Hibernia, agus chríochnaigh mé é sin i 2020. Thosaigh me i nGaelscoil Pheig Sayers i Meán Fómhair 2023, agus is aoibhinn liom an scoil! Is breá liom an Ghaeilge Tá an-shuim agam sna hEalaíonta, go háirithe sa Drámaíocht agus san Ealaín freisin.

Labhaoise is from Douglas. She has a big interest in the Irish language.She attained a degree in Law in UCC in 2018. She then did a Masters in primary teaching in Hibernia College which she finished in 2020. She started in Gaelscoil Pheig Sayers in September 2023 and loves the school! She also has a keen interest in the Arts, especially drama and art.

Jane Ní Dhúbhlaoch

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Jane Ní Dhúbhlaoch. Is Corcaíoch ó dhucais mé. Theastaigh uaim a bheith mar mhúinteoir i gconaí agus d’fhreastail mé ar Colaiste Mhuire Gan Smál tar éis an Ardteist. Tá an – shuim agam sa spóirt agus d’imir mé camogaíocht le mo chlub aitiúl ar feadh na blianta. Is duine ceolmhar mé agus seinm an veidhlín. Bainim taitneamh as a bheith mar chuid den banna ceoil scoile. Táim an sásta a bheith ag obair i nGaelscoil Pheig Sayers.

Jane Ní Dhubhlaoch is from Cork. She always wanted to be a teacher and attended Mary Immaculate College after her Leaving Cert. She has a big interest in sport and played camogie with her local club Brian Dillon’s for years. She is musical and plays the violin. She enjoys playing with the school band. She is very happy working in Gaelscoil Pheig Sayers.

Katie Ní Ghearailt

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Katie Ní Ghearailt. Rugadh agus tógadh mé sa Daingean, i gCo. Chiarraí.
Bhain mé mo chéim amach sa bhunmhúinteoireacht i gColáiste Mhuire gan Smal i Luimneach sa bhliain 2017, agus cúpla bliain ina dhiadh sin, fuaireas máistreacht san Oideachas lán-ghaeilge agus Gaeltachta sa bhliain 2020. Táim ag múineadh i nGaelscoileanna ó shin!
Tá ana shuim agam i gcúrsaí Gaeilge agus is breá liom a bheith ag taisteal timpeall an domhain pé seans a bhíonn agam!

I’m Katie Ní Ghearailt. I am from Dingle, Co.Kerry.
I received a degree in Primary School Teaching in Mary Immaculate College, Limerick, in 2017. I then went on to teach for a few years, and decided to do a Masters in the teaching of Irish in Gaelscoileanna and Gaeltacht areas in 2020. I have been teaching in Gaelscoileanna since I graduated.
I am very interested in everything as Gaeilge and I love to travel around the world any chance I get!

Hazel Ní Thuama

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Hazel Ní Thuama is ainm dom. Is as Tuaisceart na Cathrach dom agus d’fhreastal mé ar scoileanna áitiúla. Theastaigh uaim a bheith i mo mhúinteoir bunscoile ó bhí mé an óg agus mar sin nuair a d’fhág mé an mheánscoil chuaigh mé díreach go Coláiste Mhuire Gan Smál i Luimneach. Bhain mé céim amach san Oideachas le Gaeilge i 2014 agus táim ag obair i nGaelscoil Pheig Sayers ó 2018. Is aoibhinn liom an scoil. Is breá liom Gaeilge agus Béarla agus tá suim agam sa cheol agus a bheith cruthaitheach.

Hazel is from the Northside originally and attended school locally. She wanted to be a primary school teacher from a young age and went to Mary Immaculate College, Limerick when she finished secondary school. She received a degree in primary education with Gaeilge in 2014 and has been working in Gaelscoil Pheig Sayers since 2018. She loves the school. She also loves Irish and English and has an interest in music and being creative.

Leanne Ní Dhrisceoil

Múinteoir Ranga / Class Teacher

Is mise Leanne. Is as Fearann an Rí mé. Bhain mé mo chéim amach sa ghaeilge agus Spáinnis i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Lean mé ar aghaidh chun cúrsa iarchéime sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh le Coláiste Hibernia. Tá an-shuim agam sa snámh ( go háirithe san fharraige) agus ceol. Is aoibhinn liom ag obair i mo cheantar féin ag coimeád ár dteanga dhúchais beo!

Leanne is from Farranree. She studied Irish and Spanish in UCC and then went on to do a masters degree in primary school teaching with Hibernia College. She has a keen interest in music and swimming ( especially sea swimming). She loves working in Gaelscoil Pheig Sayers keeping our native language alive!