Cuireann an scoil béim ollmhór ar cheol agus ar chór agus ar bhanna ceoil na scoile. Le múinteoir proifisiúnta seachtrach gach seachtain spreagaimid gach uirlis a sheinnt ó aois luath. Thug ár gcór scoile taispeántas ar theilifís agusi Halla Chathair Chorcaí. Le déanaí fuair siad aitheantas foirmiúil ó Chomhairle Cathrach Chorcaí as ucht dhá fhíseán a léirigh siad.

The school places huge emphasis on music and on our school choir and band. With a professional external music teacher every week we encourage the playing of all instruments from an early age. Our school choir has performed on television and in Cork City Hall. Recently they received formal recognition from Cork City Council for two songs it produced on video.