Cláraigh anseo chun áit sa scoil a dheimhniú. Cuirfear áiteanna ar fáil de réir pholasaí clárúcháin na scoile. Líon isteach an fhoirm thíos agus seol chuig eolas@peigsayers.com í, nó cuir sa phost í chuig an seoladh thíos.

Secure your child’s place by enrolling here. Places will be made available based on the school enrolment policy. The enrolment form can be found below and, once completed, please submit it to eolas@peigsayers.com or alternatively send it by post to the address below.

Gaelscoil Pheig Sayers
Campas Oideachais Fearann Phiarais
Bóthar Rí na hAoine
Fearann Phiarais,
Co. Chorcaí