Fáilte ‘s fiche chuig suíomh idirlín Gaelscoil Pheig Sayers, scoil lán Ghaelach bródúil chomhoideachais i dTuaisceart Chathair Chorcaí. De bharr ár bhfás agus forbairt le deich mbliana anuas, tá an Roinn Oideachais ag tosnú anois ag tógáil scoil úr nua dúinn le haiseanna den scoth ar an suíomh chéanna anseo sa Linn Dubh. Seachas iarracht oideachas den scoth a chur ar fáil, táimid an-bhródúil as teanga náisiúnta na tíre agus cultúr na hÉireann a chaomhnú agus a chur chun cinn. Tugann an suíomh idirlín cuimsitheach seo léargas ar obair na gcapall atá á dhéanamh ag na páistí, na múinteoirí, na tuismitheoirí agus an scoilphobal i gcoitinne. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an suíomh seo!

Welcome to the website of Gaelscoil Pheig Sayers, a proud All-Irish, co-educational school on the Northside of Cork City. Due to our growth and development in the last ten years, the Department of Education have commenced building a brand new state of the art school for us on the same site here in Blackpool. Aside from trying to provide a high standard of education, we are very proud to preserve and promote our national language and the culture of Ireland. This comprehensive website gives an insight into the wonderful work being done by the pupils, the teachers, the parents and the school community in general. We hope you enjoy it!!

Adrian Breathnach (Príomhoide)