Mana / Motto

‘Is Gael Mise, nach uasal sin’    –  ‘I am a Gael and proud of it’

Ráiteas Misin

Is Gaelscoil í, Gaelscoil Pheig Sayers. Is é ár n-aidhm ná oideachas ar an gcaighdeán is airde a sholáthar trí mheán na Gaeilge. Déanaimid ár ndícheall an chultúr agus an teanga a cheiliúradh agus a chur chun cinn. Aitnímid cumas gach pháiste agus tá súil againn go dtagann bláth ar gach duine faoin ár gcúram. Dírítear ar fhorbairt iomlán an pháiste: Forbairt spioradálta, morálata, soisialta, pearsanta agus corpatha. Is scoil Caitliceach í Gaelscoil Pheig Sayers. Aithnítear creidimh difriúla freisin.

Mission Statement

In Gaelscoil Pheig Sayers we strive to provide the highest standard of education through the medium of Irish. We celebrate and promote both our language and culture. We recognise the potential of the individual and every child flourishes under our care. We focus on the holistic development of the child, i.e. spiritually, morally, socially, personally and physically. Gaelscoil Pheig Sayers is a Catholic school. We also recognise other religions.