An Bhrat Ghníomhach

Tá Gaelscoil Pheig Sayers ar thóir ar Bhrat Gníomhach. Cuirtear an-bhéim ar rudaí gníomhacha sa scoil chun na páistí ‘s pobal na scoile a spreagadh. Le cúpla bliain anuas bhí an-chuid deiseanna ag na páistí spóirt difriúla a bhlaiseadh idir iománaíocht , peil Ghaelach, rothaíocht, cispheil srl. Is aoibhinn linn a bheith gníomhach anseo I nGaelscoil Pheig Sayers. 

Gaelscoil Pheig Sayers are vying for the Active School Flag. A lot of emphasis is placed on activities in the school to encourage the children and the school community. In the last few years the children had many opportunities to try out different sports between hurling, Gaelic football, cycling, basketball etc. We like to be active here in Gaelscoil Pheig Sayers. As part of our Active Schools Flag, we focused on the development of our Games Strand in PE. Slogan na Scoile: ‘Is Gaelscoil Ghníomh is aclaí muid’

 

1.Corpoideachas

 

Seo iad na páistí a bhí mar chuid den choiste Ghníomhach le Múinteoir Susan agus Múinteoir Eoin.D’oibrigh siad go dian tríd an phróiseas.Do bhí cruinniú again go rialto chun rudaí a n-eagrú is a fhorbairt ar son na scoile. Chomh maith le sin,da bharr Covid-19, do bhí sé socraithe againn mar fhoireann chun diriú isteach ar cluichí le Margaret ón PDST I Mí Eanair ach bhi an tacaíocht againn anois ar an 14/06/2021.

Féach ar ár gCoiste Ghníomhach.Beidh siad ag déanamh sár obair arís I mbliana ag iarraidh go mbeidh gach éinne a bheith níos gníomhaí son na scoile. Beidh siad ag déanamh cluichí chlóis gach Chéadaoin.

Rinne siad taispéantas dos na cluichí nua an tseachtain seo chaite sa halla.Táimíd ag tnúth go mór leis na cluichí nua!

 

 

 

 

2. Ghníomhachtaí Fisiciúil

Cluichí sa chlóis

10@10

Siúlóid na Scoile

Rith

3.Comhpháirteacht 

Rinneamar lúthchleasaíocht, rothaíocht,cispheil agus Tug-of-War le Cork Sports Partnership.Bhain na páistí an sult as.Chomh maith le sin, do bhí na clubanna áitiúla ag teacht isteach go rialta chun na scileanna C.L.G a mhúineadh.

Ag foghlaim faoi PAWS (Sabháilteacht san Uisce)

4. Seachtain Ghníomhach