Baile (Home)2018-11-10T06:45:52+00:00

Nuacht

Féilire

Gailearaí

Tuismitheoirí

Fáilte an Phríomhoide /
Welcome from the Principal

Fáilte Uí Cheallaigh go dtí suíomh idirlín Gaelscoil Pheig Sayers. Is scoil gníomhach dearfach sinn i dtuaisceart cathair Chorcaí, scoil atá faoi bhláth agus atá ag fás go tapaidh. Seachas oideachas den scoth a chur ar fáil, táimid an-bhródúil as teanga náisiúnta na tíre agus cultúr na hÉireann a chaomhnú agus a chur chun cinn. Tá súil agam go n-úsáidfidh sibh an suíomh seo mar dheis chun obair na bpáistí, obair na múinteoirí, obair na dtuismitheoirí agus an scoilphobal i gcoitinne a fheiscint.

Welcome to the website of Gaelscoil Pheig Sayers. We are an active, enthusiastic school in the Northside of Cork City, a school that is blossoming and growing rapidly. Aside from providing a high standard of education, we are very proud to preserve and promote our national language and the culture of Ireland. I hope you will use this site as an opportunity to see the work of the children, the teachers, the parents and the school community at large.

Principal Adrian Breathnach

Adrian Breathnach
Príomhoide / Principal